Nabízíme výměnu zařízení všech typů výtahů ( trakčních, bubnových, hydraulických, řetězových), rozměrů a nosností s cílem odstranit bezpečnostní rizika stanovené inspekční prohlídkou.

Výměnou získáte vyšší úroveň bezpečnosti, úsporu el. energie, komfort, individuální design a originalitu. V nabídce máme též výtahy bez strojovny.

Zaměření a zpracování cenové nabídky je vždy provedeno zdarma. Služba je poskytována tzv.“na klíč“ ( stavební projektová dokumentace, statické posouzení stavby, požárně bezpečnostní řešení stavby, projektová dokumentace technologie, lešení pro montáž technologie, stavební povolení, revizní zpráva, certifikace), vždy dle požadavků zákazníka. Dále bude vystaveno ES prohlášení shody a výtah bude opatřen označením CE.

Rádi Vám ukážeme již zrealizované zakázky stejných typových, či podobných zdvihacích zařízení, kde sami posoudíte kvalitu zpracování, hlučnost a jízdní komfort.

Ukázka výtahu před modernizací

   
Ukázka výtahu po modernizaci