Nabízíme dodávku a montáž osobních, nákladních, lůžkových výtahů všech typů a pohonů a nosností, s dopravní rychlostí až do 3m/s  dle individuálního požadavku zákazníka, dispozic a typu objektu a všeobecných technických možností. Nabízíme rovněž dodávku výtahů včetně dodávky nové ocelové konstrukce šachty (prosklené, nebo zateplené)  a stavebních úprav objektu, které sovisejís realizací zakázky.

Zaměření a zpracování cenové nabídky je vždy provedeno zdarma. Služba je poskytována tzv.“na klíč“ ( stavební projektová dokumentace, statické posouzení stavby, požárně bezpečnostní řešení stavby, projektová dokumentace technologie, lešení pro montáž technologie, stavební povolení, revizní zpráva, certifikace), vždy dle požadavků zákazníka. Dále bude vystaveno ES prohlášení shody a výtah bude opatřen označením CE.