Společnost ALFA VÝTAHY s.r.o. zajišťuje servis všech typů výtahů a zdvihacích zařízení dle platných technických norem ČSN 274004 a ČSN 274007.

Na základě zkušeností a odbornosti techniků jsme schopni  pokrýt servis vč. dodávky náhradních dílů českých i zahraničních výrobců.  Provádíme i úpravy dle individuálních požadavků zákazníka v souladu s platnými normami.

Dispečink pro hlášení oprav a vyproštění je poskytován 24 hodin non-stop vždy v ceně smlouvy.

Poskytované služby jsme schopni individuálně sestavit dle požadavků a potřeb zákazníka, vždy v souladu s platnými normami.

Nenabízíme žádné balíčky, kde platíte službu, kterou nevyužijete. Na základě osobní prohlídky Vašeho zařízení sestavíme individuální návrh smlouvy, to vše zdarma.

Zajišťujeme:

OP – Odborné prohlídky dle ČSN 27 4002

PÚ – Pravidelná údržba výtahového zařízení (seřízení)

ČI  – Čištění výtahu od provozních nečistot (oleje, prach), nejedná se o čištění po stavbě,nebezpečných látek a průsaků vody.

MA – Mazání pohyblivých mechanismů, doplnění olejových náplní, mazání vodítek

VY – Vyproštění uvízlých osob do 60 minut od nahlášení, 24 hod. Denně, 7 dní v týdnu.

OPR – Opravy výtahů  v pracovní době  (7:00 – 15:00 hodin, v pracovní dny)

POH – Opravy výtahů  po  pracovní době (po – pá 15:00 – 22:00 hod, dny pracovního volna a svátky),

PP – Pravidelné (1x za 2 týdny ) provozní  prohlídky

DOP – Dopravné spojené s plněním  služeb pokrytých smlouvou

IP – Inspekční prohlídky v souladu s ČSN 27 4007

OZ – Odborné zkoušky v souladu s ČSN 27 4007

AS – Asistenční služby (vyndání klíčů z prohlubně apod.)

DIS – stálá služba na lince je Vám k dispozici 24hod. denně

Jednotlivé služby, zahrnuté do paušální ceny je možné kombinovat, vždy je nutné dodržet minimální rozsah dle norem a typu zařízení.

Dále nabízíme zakázkové opravy výtahů (např. výměnu podlahové krytiny v kabině výtahů, výměnu nosných lan, výměnu kladek, výměnu elektro částí apd.) Provádíme kompletní výměnu elektroinstalace výtahu, vč výměny / doplnění frekvenčního měniče. V rámci každé opravy se snažíme v největší možné míře odstranit rizika stanovená Inspekční prohlídkou, případně odstranit závady z odborné zkoušky. Doplníme do kabiny výtahu dorozumívací zařízení, které automaticky vytočí číslo na náš centrální dispečink, pokud osoba ve výtahu potřebuje pomoc. Vždy navrhujeme GSM provoz tohoto zařízení, jelikož není nutné vedení pevné linky a provoz GSM je v dnešní době ekonomicky výhodný.

Kontaktujte nás, nastavíme naše služby přesně dle Vašich požadavků a potřeb. Zdarma zpracujeme návrh servisní smlouvy, cenovou nabídku na opravu, modernizaci či rekonstrukci Vašeho zařízení.

Vždy Vás navštíví náš obchodní zástupce a celou záležitost s Vámi bude konzultovat, prohlédne zařízení a navrhne možnosti řešení.

NON-STOP CENTRÁLNÍ DISPEČINK PRO NAHLÁŠENÍ VYPROŠTĚNÍ OSOB A VEŠKERÝCH OPRAV

Telefon: 722 322 343